אידיאולוגיה


אידאולוגיה (נקבע בוועידה העולמית השביעית, ביוני 2010)הבונים דרור היא תנועת נוער יהודית ציונית סוציאליסטית, אשר מתפקדת כחלק בלתי נפרד מהתנועה הקיבוצית הישראלית, אשר התחייבה לקחת על עצמה את משימת לקיחת האחריות בפני העם היהודי, החברה הישראלית והעולם כולו. העיקרון המכונן של התנועה הזו דוגל בחינוך של אנשים צעירים על ידי אנשים צעירים ועמיתיהם לעבוד יחד. הם יוצרים מסגרת מאורגנת למטרות אידאולוגיות וחינוכיות.


הבונים דרור היא תנועה ייחודית במיוחד אשר יצרה מכנה משוף )יהדות, סוציאליזם לציונות( של 18 מדינות שבהם הוא קיים היום: ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי, מכסיקו, ארה"ב, קנדה, אנגליה, סקוטלנד, ישראל, אוסטרליה, ניו זילנד, הולנד, הונגריה, גרמניה, צרפת, בלגיה,טורקיה ודרום אפריקה. התנועה משלבת מאפיינים ספציפיים לכל המדינות הללו, אך זה עדיין הומוגני. אנחנו לא "קונפדרציה של התנועות" אבל תנועה בינלאומית.


התנועה שלנו משמשת להדרכה עבור בני הנוער היהודי על בסיס של ערכים הומניסטיים בהשראת עקרונות היסוד האידאולוגיים כולל תקנון זה. ערכים אלה כגון, שוויון, תיקון עולם, דמוקרטיה, צדק חברתי, קולקטיביזם- הם לא פרספקטיבות גרידא: הם עומדים כדרך חיים, מבוססים על עקרונות החלוציות.


האידאולוגיה המתוארת למטה מפוצלת תחת כותרת של בהירות, אבל כותרות אלה אינן אידאולוגיות שונות – כל פרק אינטגרלי לבא אחריו. כל חבר/ה מגלם את רוח הבונים דרור על סמך הניסיון שלהם ואת הערכים שרכשו בתנועה . הכתוב למטה הוא ניסיון לייצג את רוח במילים.


יהדות

הבונים דרור מושרשת על יהדות תרבותית, גישה הוליסטית הרואה ביהדות כתרבות הכוללת המשלבת בתוכה דת ולאום. בהמשך לתפיסה של הבונים דרור את היהדות, התנועה המציאה תהליך חינוכי יהודי המבוסס על פעילות תרבותית המתבססת על מקורות דתיים, חילוניים וספרות.

בקו המחשבה של הבונים דרור, היהדות כוללת את חכמת ההיסטוריה היהודית, מסורת, כמו גם מערך של ערכי מוסר של העם היהודי. התנועה מכירה בתפקיד הקהילה היהודית בקנים בהם הקהילה נוכחת, התנועה מכירה בחובותיה כלפי הקהילה היהודית וקשריה בכל קן בו היא נוכחת, וביצוע שתי מטרות קבועות: לחזק את עקרונות

היהדות ואת הבטחת ההמשכיות של המסורת היהודית.


ציונות

אנו ציונים מכיוון שאנו מאמינים, כעם, כי יש לנו את הזכות למדינה משלנו, וכי ישראל היא מולדתו של העם היהודי. התנועה שלנו מנסה לפתח חברה המבוססת על שוויון ודמוקרטיה במסגרת הסוציאליסטית בישראל. ולכן, אנו רואים בעליה החלוצית , כביטוי הגבוה ביותר של הרעיון הציוני.

הבונים דרור מעורבת בחינוך היהודי ציוני, הן בישראל והן בתפוצות והיא מחויבת לפתח זהות יהודית כדי לייצור את ההבנה כי ישראל היא מרכז העולם היהודי. היא גם מבקשת לעודד את הביטויים השונים של התרבות הישראלי., ובכך לתרום לפיתוח, בין חברי התנועה דאגה עמוקה ואחריות למדינה, תוך חיזוק כל המטרות לעיל. כמו כן, אנו מאמינים בזכות האוניברסאלית למולדת ואמונה אשר מתורגמים לפעילות תומכת בזכותו של העם הפלסטיני למדינה

משלו.


סוציאליזם

אנו תומכים בעקרונות הסוציאליזם משום שאנו מאמינים כי יש עוד דרך להגיע לשאיפות האדם לחירות, צדק ושוויון. כתנועה חינוכית אנו מאמינים בחינוך הומניסטי המחנך אנשים לכבוד, ביקורת, אהבת הזולת, אשר מבינים את ערך של שווי האדם ומגלים אחריות כלפי החברה בה הם חיים.

הבונים דרור מאמין כי האידאלים של העבודה הציונית הם שעיצבו את הקיבוצים, אם כפרי או עירוני, אדר מבוססים על עקרונות הסוציאליזם, ואשר מחנכים את חברי הקבוצה לחיים בקבוצה שבה ערכי הקבוצה מיושמים.

כמו כן, אני מאמינים כי הערכים המפורטים להלן הם הלב להגשמת תרבות סוציאליסטית: צדק חברתי, דמוקרטיה, אחריות קהילתית, הומניזם, שוויון, חופש פעילות לפרט ולקבוצה, חופש והגנת הסביבה.

אנו מחנכים את החברים להיות פעילים על מנת להגיע לשינוי פוליטי וחברתי של החברה בה הם חיים. באשר למימוש המטרות הסוציאליסטיות שלנו, התערבות חברתית חייבת להיות חלק בלתי נפרד מן החיים עבור החניכים והמדריכים שלנו, בתוך ומחוץ לתנועה, הן בישראל והן בגלות.


הגשמה

הבונים דרור רואה בהגשמה העצמית כתהליך הגשמה אישית אשר מוביל אנשים להשגת המטרות של התנועה שדרכה מתגשם החזון בבסיס הרעיונות של תנועת הבונים דרור. הבונים דרור מעודדת כל חבר להתמודד עם החיים בהשראת האידיאלים הנשמרים על ידי התנועה. הגשמה אינה המטרה הסופית, אלא תהליך מתמשך. ולכן, מי שחי את חייו באופן מודע, ובמרדף אחר הערכים שלו וערכי התנועה ואשר חיים את חייהם בתוך תהליך ההגשמה כדי שיוכלו

לשנות את העולם לפי אמונתם.

לבסוף, התנועה סבורה כי עלייה חלוצית בישראל מובילה לחיים פעילים שישפרו את החברה, לעבוד על מנת לשמור על זהות יהודית משמעותית, להיות מעורבים במסגרת חיים חברתית סוציאליסטית המבוססת על ערכים במסמך זה, היא הביטוי הטהור ביותר של ההגשמה