בוגרים / עולים - הולנד


מיכאל הס
אני פעיל מזה שנים רבות בתנועה בהולנד, הייתי... [להרחבה]
סוזי מייאר
הצטרפתי לתנועה ב2001, הייתי גזברית... [להרחבה]
אלון היימנס
התחלתי ללכת לתנועה בגיל הכי צעיר האפשרי... [להרחבה]
מרים סטרנג
התחלתי ללכת להבונים דרור בגיל 7... [להרחבה]
אריאנה בוקן
הייתי חברה בתנועה בשנות ה60 ו70 ועליתי עם הגרעין... [להרחבה]
מקס דה גונג
הייתי חבר תנועה עד 2007 ואז עליתי ארצה. ... [להרחבה]
    
1  2