ועידה

אחת לארבע שנים כנס המזכירים משולב עם ועידה עולמית, שבה משתתפים חניכי תכניות שנת לצד המזכירים וראשי החינוך של הסניפים, המזכירות העולמית ובוגרי התנועה.
 
Click to download the Summary Choveret of the 8th Veida Olamit (In English)
 
Click to download the Summary Choveret of the 8th Veida Olamit (In Spanish)