תכניות קיץ בארץ - כללי


סניפים של הבונים דרור ברחבי העולם מארגנים מפגש תנועתי, על בסיס הדרכה והיכרות עם הארץ ולימוד על הארץ בישראל לשכבת חניכי התנועה בגיל 16. לקבלת מידע נוסף כגון הרשמה, תאריכים, עלות וכד' עבור נא לאתר של הסניף הספציפי.