סמינרי בוגרים בישראל


סניפים של הבונים דרור ברחבי העולם מארגנים סמינר בן שבוע לבוגרי ומדריכי התנועה. דגש הסמינר הינו על הקשר ל מדינת ישראל, עלייה, הגשמה עצמית, הנהגה של התנועה בגלות ונושאים רלוונטיים בחברה הישראלית. לקבלת מידע נוסף כגון הרשמה, תאריכים, עלות וכד' נא עבור לאתר של הסניף הספציפי.

- צפון–אמריקה

- הולנד

הממלכה המאוחדת

אוסטרליה

דרום–אפריקה