שנת הכשרה


שנת הכשרה - מסמך זה נכתב על ידי צוות הרכזים (סמו, תמר, איה ומירי) וג'וליאן