כנס מזכירים


הבונים דרור עולמי מארגן כנס מזכירים, אחת לשנה, בשביל נציגים של חברי מזכירויות כלליות של סניפי הבונים דרור. לרוב מגיעים המזכירים הכלליים וראשי החינוך. כנס המזכירים מאחד את המנהיגות של התנועה ברחבי העולם, בעודם עוברים פעולות, סיורים, דיונים על עתיד התנועה, חינוך ומנהיגות.


בנוסף, הסמינר גם נותן במה לחברי מזכירויות למצוא תשובות על שאלות שנוגעות לחיים שלהם ותהליכי הכשרה, וללמוד מהתנשאויות של אחרים. במרוצת השנים ראינו חברויות ושותפויות חזקות נוצרות בכנס, כמו כן אנו ממשיכים לחוות את תחושת קיום תנועה עולמית כתוצאה. הכנס הקודם היה בין 11 – 14 לפברואר 2012.


אחת לארבע שנים כנס המזכירים מאורגן בשילוב עם הוועידה העולמית, שבה לוקחים חלק גם כן משתתפי תכנית שנת הכשרה ותנועת הבוגרים בישראל. הוועידה הבאה תהייה ב2014.