קליפ השבוע

דוקומנטציה מרשימה של מחנה של הבונים דרור דרום אפריקה